Det er ingen åpen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Oppetid
GP3
GP5
GP7
PDF
r103
Riz-1
Webhosting2024
Webhosting2026