Det förekommer inga Planerad Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
GP3
GP5
GP7
PDF
r103
Riz-1
Webhosting2024
Webhosting2026