Det er ingen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Oppetid
CPC02
epro
GP1
GP3
PDF
PK-W
Ro-1
SSD-1
Webhosting2024
zeus