Det er ingen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Oppetid
GP3
GP4
PDF
PK-W
r103
SSD-1
Sweden
Webhosting2024
zeus